Relacja ze spotkania z Aurora Garcia de Sandoval
7 października 2020 roku odbyła się wideokonferencja z przedstawicielem Dyrekcji ds. Transportu (DG Move) przy Komisji Europejskiej.

Udział wzięli:

1. Pani Aurora Garcia de Sandoval – jest osobą oddelegowaną do spraw związanych z transportem ponadgabarytowym

2. prezes zarządu OSPTN – Łukasz Chwalczuk

3. Pani Margareta Przybyła EU Public Affairs

Dzięki współpracy OSPTN z Panią Margaretą Przybyła spotkanie odbyło się w ekspresowym tempie (prośba o spotkanie wysłana przed południem została szybko potwierdzona, a spotkanie odbyło się w wersji on-line już o 16:00).
W trakcie rozmów ustaliliśmy dalszy plan działania w następujących sprawach:
  • protekcjonalne podejście Niemiec i Francji w kontekście obowiązku znajomości języka niemieckiego lub francuskiego przez kierowców gabarytów
  • ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez wymóg ubezpieczenia nadwyżkowego pojazdów nienormatywnych (Niemcy 25 mln, Włoch 10 mln € na wszystkie zdarzenia lub 1,2 mln € na konkretnego zarządcę dróg)
  • konsultowanie z OSPTN projektów dotyczących EUROPEAN COMMISSION STRATEGY FOR SUSTAINABLE AND SMART MOBILITY
Pani Aurora GARCIA DE SANDOVAL poprosiła, aby członkowie OSPTN przekazali dowody (protokoły kontroli, mandaty etc.) potwierdzające nałożenie kar z powodu braku odpowiedniego ubezpieczenia lub nieznajomości lokalnego języka przez kierowców.
W związku z czym prosimy Państwa o przesłanie nam takich dokumentów.

About Administrator