Raport ze spotkania sekcji transportowej ESTA
Sztokholm – stolica Szwecji w dniu 20 października 2016 roku została również europejską stolicą transportu nienormatywnego. Podczas spotkania ESTA spotkali się przedstawiciele firm z branży transportu ciężkiego z całej Europy. Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi działaniami organów europejskich, a także poznali wyzwania stojące przed poszczególnymi krajami. 
Informujemy Państwa, że w związku z członkostwem OSPTN w największym europejskim stowarzyszeniu transportu nienormatywnego, aktywnie działamy na rzecz naszej branży na starym kontynencie, m.in. poprzez ostatnie inicjatywy:
Jednocześnie prosimy o kontakt tych z Państwa, którym DGT w Hiszpanii odmówiło uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym.

About Administrator