Podsumowanie działań OSPTN w 2014
Miniony rok przyniósł wiele zmian w naszym stowarzyszeniu. Już na początku roku wybrane zostały nowe władze, przed którymi stanęły wyzwania, z którymi od dłuższego czasu zmagała się cała branża transportu nienormatywnego. Podstawowym celem były dążenia do zniesienia obowiązku ubezpieczenia 25 mln EUR do niemieckiego par. 70, a także praca nad projektami rozporządzeń, mających wpływ na transport ponadgabarytowy. Wszystkie plany udało się zrealizować, a działania stowarzyszenia przyniosły oczekiwane sukcesy.
Także rok 2015 będzie stał pod znakiem zaangażowania stowarzyszenia we wszelkie sprawy dotyczące „gabarytów”. Zachęcamy więc do kontaktu i współpracy, bo już nie raz udowodniliśmy, że hasło „nic o nas bez nas” nie zostało wybrane przypadkowo.

Kalendarium działań OSPTN 2014 roku:

Lp.DataOpis działań
1.21.02.14Walne Zgromadzenie - zmiana zarządu, rozpoczęcie działań mających na celu zniesienie obowiązku ubezpieczenia 25 mln EUR do par. 70
2.03-06.14skonsolidowane prace i liczne pisma prezesa zarządu – Łukasza Chwalczuka  do LBV, niemieckiego oraz polskiego Rzecznika Praw Ubezpieczonych w zakresie obowiązku ubezpieczenia 25 mln EUR do par. 70
3.26.03.14spotkanie zarządu stowarzyszenia – prace nad odstępstwami od warunków technicznych pojazdów, definicją naczep modułowych
4.01.04.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk spotyka się z przedstawicielami firm pilotujących – Gdańsk
5.04.14OSPTN patronem merytorycznym Transport Manager Meeting
6.04-06.14spotkania z brokerami ubezpieczeniowymi – przygotowanie oferty ubezpieczeniowej dla członków OSPTN
7.25.06.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk spotyka się z przedstawicielami firm pilotujących – Warszawa
8.30.06.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk spotkanie z posłem Leszkiem Aleksandrzakiem z Komisji Infrastruktury
9.07.14bezprecedensowy sukces OSPTN. Po kilku miesiącach negocjacji LBV potwierdza zniesienie wymogu ubezpieczenia w wysokości 25 mln EUR do par. 70
10.23.07.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk bierze udział w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury w zakresie ryczałtów za noclegi
11.09.09.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk, spotkanie w Polsko – Niemieckiej Izbie Gospodarczej
12.10.14OSPTN przystępuje do Europejskiego Stowarzyszenia Przewozu Nienormatywnego - ESTA
13.16.10.14
17.10.14
prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk oraz specjalista z firmy MTD Skuratowicz - Marek Gutowski biorą udział w Ogólnoeuropejskim zjeździe firm ponadgabarytowych w Turcji, oficjalne powitanie OSPTN w ESTA
14.21.10.14Pierwsza konferencja transportu ponadgabarytowego, Łódź
15.22.10.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk wygłasza prelekcję o transporcie ponadgabarytowym na Transport Manager Meeting – Wrocław
16.25.11.14spotkanie przewoźników i producentów naczep – konsultacje społeczne projektu rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów, Opole
17.12.12.14spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – OSPTN jednym z 4 podmiotów, które będą bezpośrednio konsultować treść projektu rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów
18.18.12.14prezes zarządu – Łukasz Chwalczuk bierze udział w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury w zakresie ryczałtów za noclegi

About Administrator