Pisma wysłane do GITD i Ministra Infrastruktury

22 listopada wysłaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury – Departament Transportu Drogowego, oraz do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wnioski o opinię i wsparcie działań OSPTN dotyczące pilotażu

Pisma, a dokładniej prośby skierowane do wyżej wspomnianych instytucji dotyczą absurdalnych kar za przepisy „regulujące” tablice informacyjne pojazdów pilotujących transport ponadgabarytowy. By pojazd został uznany za nienormatywny musi przekraczać jedną z czterech wielkości (długość, szerokość, wysokość, lub masę całkowitą).Wspomniane tablice muszą zawierać informacje wyłącznie o szerokości pojazdu nienormatywnego, a zarazem nie mogą zawierać żadnych innych danych. Piloci natomiast muszą korzystać z tablicy za każdym razem gdy pilotują pojazd ponadgabarytowy, nie zależnie czy standardowa szerokość pojazdu została przekroczona czy też nie. Rodzi się zatem pytanie po co pilot ma informować innych użytkowników dróg, że pojazd nienormatywny ma normatywną-standardową szerokość ?

Sprawa ważna, gdyż od 3 września 2018 roku na pilotów nakładane są kary w wysokości 3 000 zł z powodu nieposiadania momentami absurdalnie pustych i niepotrzebnych tablic.

OSPTN od 2015 roku walczy o znowelizowanie feralnego rozporządzenia o pilotażu,  podczas gdy osoby decyzyjne w Ministerstwie Infrastruktury twierdzą, że cytat – „rozporządzenie jest dobre, tylko jego egzekwowanie było do 3 września 2018 niemożliwe”. Stowarzyszenie ma nadzieję, że tożsame wnioski przewoźników i przedstawicieli GITD pomogą w przekonać przedstawicieli MI, że prawo poza swoją surowością, musi być też logiczne i odzwierciedlać rzeczywistość na drodze.

Dokumenty do wglądu

Kara za brak tablicy normatywna szerokosc – MI

Kara za brak tablicy normatywna szerokosc – GITD