PILNE: niezbędne oświadczenie ws. RODO dla GDDKiA

Przekazujemy bardzo ważną i pilną sprawę wprost z GDDKiA. W związku z wprowadzonymi usprawnieniami należy wypełnić oświadczenie ws. RODO, dzięki któremu GDDKiA będzie mogła wysyłać kopię do służb, a one w rezultacie będą mogły weryfikować kopię zezwoleń przewoźników.

W załączeniu wzór zgody, którą należy wypełnić tj. wpisać miejscowość, dane podmiotu i czytelnie podpisać. Może być pieczątka firmy zamiast wypełniania odręcznego. Ważne aby był czytelny podpis i dane firmy umożliwiające weryfikacje po jej nazwie i danych teleadresowych.

Wypełnione oświadczenie proszę przesłać faxem na nr +48 22 375 87 59 lub mailowo na adres kancelaria@gddkia.gov.pl oraz kszenderowska@gddkia.gov.pl oraz niezależnie od powyższego – w każdym wypadku pocztą na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa 

Sprawa jest wyjątkowo pilna. Prosimy o przesłanie oświadczenia niezwłocznie, najlepiej zaraz po przeczytaniu tej wiadomości.

About Administrator