PILNE: Negatywny dla gabarytów projekt ustawy o zezwoleniach!

23 grudnia Ministerstwo Infrastruktury (Departament Dróg Publicznych) przesłało do OSPTN projekt ustawy wdrażającej zmiany dotyczące dopuszczenie pojazdów z naciskiem pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17.

Dodatkowo, w związku z licznymi problemami wynikającymi z nowo wdrożonego systemu informatycznego, który miał usprawnić proces wydawania zezwoleń postanowiliśmy zorganizować szkolenie, które pozwoli uzyskać bezpośrednie odpowiedzi na pytania związane z wydawaniem zezwoleń. Omówiony zostanie projekt ustawy o zezwoleniach, który jest bardzo negatywny dla naszej branży. Wśród ekspertów znajdą się przedstawiciele GDDKiA oraz WITD.

W sprawie projektu ustawy o zezwoleniach niestety nie mamy dobrych wieści – Ministerstwo skupiło się wyłącznie na standardowych zespołach pojazdów, przy okazji wprowadzając dla gabarytów tylko…. kary!

Analizujemy szczegółowo treść proponowanych przepisów, ale już na pierwszy rzut oka przerażają następujące pomysły:

  • koniec zezwoleń kategorii VI (szósta kategoria),
  • Straż miejska (gminna) będzie mogła używać wag – kontrolować i karać za naciski osi,
  • Ministerstwo wprowadza kolejną, trzecią, karę – nawet 20 000 zł za przekroczenie nacisków osi! (kara 15 000 zł za brak zezwolenia, oraz 5000 – 12 000 zł za wymiary i DMC nadal obowiązuje),
  • zakaz wjazdu na publiczną drogę gruntową pojazdem o nacisku osi większym niż 8 ton, co w przypadku gabarytów, dźwigów i pomp do betonu jest często koniecznością,
  • definicja pojazdu nienormatywnego niezgodna z prawem unijnym.

W związku z powyższym zachęcamy do wzięcia udziału w niniejszym szkoleniu, na którym omówimy szczegółowo propozycję Ministerstwa oraz ustalimy plan działań:

Ostateczna opinia OSPTN musi być wysłana do Ministerstwa Infrastruktury najpóźniej 17 stycznia 2020 – rząd planuje wprowadzić te przepisy już w kwietniu 2020!

About Administrator