OSPTN wstępuje do grona europejskiej elity!
Mamy przyjemność poinformować, iż z początkiem września 2014 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego przystąpiło do elitarnego grona europejskich firm i stowarzyszeń zrzeszonych w organizacji ESTA, która powstała w 1978 roku. OSPTN przystąpiło do ESTA w ramach jej działań na rzecz transportu nienormatywnego. Docelowo planujemy także zacieśnić współpracę w zakresie drugiego filaru jakim są dźwigi (cranes).
                                                                                                                                ESTA zrzesza podmioty związane z transportem ponadgabarytowym z całej Europy, dzięki czemu polskie firmy będą brały czynny udział w rozwoju transportu nienormatywnego nie tylko w naszym kraju.
Dzięki wstąpieniu do grona członków ESTA, polskie firmy transportowe, które są członkami OSPTN uzyskają dostęp do międzynarodowej pomocy jakiej udziela ESTA w ramach swojego organizacji oraz statutu. Już teraz OSPTN konsultuje tematykę ubezpieczeń do par. 70 z niemieckim członkiem ESTA, który zobowiązał się udzielić niezbędnej pomocy.

magazine-ESTA

W dniach 16-17 października 2014 roku przedstawiciele OSPTN będą reprezentować polskie firmy ponadgabarytowe na europejskim zjeździe jaki odbędzie się w Stambule (Turcja). Prezes zarządu OSPTN wygłosi także prelekcję dotyczącą historii i członków stowarzyszenia oraz zmian jakie nastąpiły w Polsce po wprowadzeniu 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi.
Więcej informacji na www.esta-eu.org

About Administrator