OSPTN przystąpiło do Forum Transportu Drogowego

5 lipca 2017 roku przedstawiciele OSPTN – Łukasz Chwalczuk oraz Adrian Michalski, wzięli udział w Forum Transportu Drogowego organizowanym pod egidą ZMPD.

Dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z ZMPD oraz osobistemu uczestnictwu w FTD mieliśmy okazję porozmawiać z podsekretarzem stanu Panem Jerzym Szmit oraz dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego – Bogdan Oleksiak o problemach jakie wywoła ostatni projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym – UC90.

Końcem lipca 2017 roku odbędzie się dedykowane spotkanie przedstawicieli OSPTN w Ministerstwie na którym zapadną ostateczne decyzje ws pojazdów nienormatywnych, dźwigów oraz pomp do betonu.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

About Administrator