OSPTN na Społecznej Radzie Konsultacyjnej w GITD

30 stycznia 2019 odbyło się 13. spotkanie w ramach Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Udział wzięli przedstawiciele wielu transportowych stowarzyszeń, w tym prezes zarządu OSPTN – Łukasz Chwalczuk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, zastępca GITD- Łukasz Bryła oraz dyrektorowie odpowiednich departamentów.

W ramach współpracy z wojewódzkimi inspektoratami, udział wzięli przedstawiciele WITD w Krakowie  – Paweł Kucharczyk oraz Jerzy Mikka z WITD w Rzeszowie.

W ramach wstępu powiadomiono uczestników o planowanych spotkaniach z Ministrem Chodkiewiczem w zakresie omówienia zakresu prac na nowelizacją prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenia jakich dopuszczają się kierujący pojazdami do 3,5 tony. Jeszcze nigdy na spotkaniach SRK tak często nie padały zwroty „pojazdy nienormatywne”, niezależnie czy dotyczyło busa o masie 8 ton, „tira” o masie 45 ton, czy naczep modułowych o kilkunastu osiach lub pojazdach specjalnych (dźwigi i pompy do betonu).

W celu skrócenia czasu kontroli drogowej oraz przyspieszenia prac inspektorów w trakcie realizacji zadań kontrolnych, GITD poinformował o wydanym niedawno zarządzeniu o uproszczeniu procedury i dokumentowaniu kontroli drogowej, także w kontekście ważenia pojazdów i manipulacji przy  tachografach. Dzięki temu kontrole, które nie wykryją naruszeń będą odbywały się znacznie szybciej, bez niepotrzebnej ingerencji w czas realizacji usługi przewozowej.

[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_slideshow”]

Pełne sprawozdanie i galeria zdjęć ze spotkania
w newsletterze OSPTN