Odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – aktualizacja z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury w związku z pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wprowadzone zostaną następujące odstępstwa w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2)
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
  • kierowca jeżeli dokona takiego wyboru może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Ww. tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów mają zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy. Natomiast kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób podlegają ww. odstępstwom wyłącznie w sytuacji przewozu realizowanego w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.

 Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia:

  • kierowcy, o których mowa powyżej, wskazują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego  przypadki skorzystania z odstępstw,
  • stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

About Administrator