Odstępstwa od rozporządzenia (KE) 561/2006 – aktualizacja 19 maja 2020 r.

Umieszczamy poniżej zaktualizowaną tabelę podsumowującą tymczasowe zniesienia ograniczeń w zakresie czasu jazdy i okresów odpoczynku zgłoszone KE przez państwa członkowskie UE i spoza UE z powodu wybuchu COVID-19 na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia WE 561/2006 (stan na 19.05.2020).

About Administrator