Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006 w Polsce

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” informujemy, że Minister Andrzej Adamczyk podjął decyzję, że PL dołączyła do innych europejskich państw, w których wprowadzono możliwość niestosowania się do niektórych przepisów rozporządzenia 561/2009.

Zgodnie z decyzją Ministra dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, a tygodniowy czas prowadzenia 60 godzin. Więcej szczegółów na temat innych odstępstw znajdziecie na stronie TLP: https://tlp.org.pl/sa-odstepstwa-od-stosowania-561-2006-maly-sukces-tlp-w-trudnej-sytuacji/.

Zgodnie z zaleceniami TLP sugerujemy, aby dokumentować przyczyny niestosowania się do zasad określonych w rozporządzeniu 561/2009 pomimo, że będą się one mieścić w zakresie wskazanym w decyzji Ministra Adamczyka.

About Administrator