Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006 – stan na 24 marca 2020 r.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od TLP, w załączeniu przedstawiamy zaktualizowaną tabelę podsumowującą tymczasowe zniesienie ograniczeń w zakresie czasu jazdy i okresów odpoczynku w poszczególnych krajach – stan na 24/03/2020:

About Administrator