Odpowiedź Komisji Europejskiej na skargę OSPTN związaną z ograniczaniem swobody świadczenia usług transportowych na terenie Niemiec

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca otrzymaliśmy odpowiedź Komisji Europejskiej na naszą skargę związaną z ograniczaniem swobody świadczenia usług transportowych na terenie Niemiec z powodu nieznajomości języka niemieckiego przez kierowców w transporcie ponadgabarytowym.

Istotne jest, że przedstawiciele KE sami wyrażali wątpliwości dotyczące w/w obowiązku.

Prosimy o zapoznanie się z przetłumaczoną treścią pisma:

„Dziękuję za wiadomość e-mail z dnia 2 lipca 2020 r. skierowaną do komisarz UE ds. Transportu, Adiny Vălean, dotyczącą działań podjętych w związku z odpowiedzią udzieloną przez Komisję na zapytanie poselskie E-000615/2019, dotyczące obciążeń administracyjnych nałożonych przez władze niemieckie w przypadku transportu nienormalnego / ponadgabarytowego.

Jak państwu wiadomo, Komisja miała wątpliwości, czy orzeczenie Sądu Administracyjnego w Mannheim uwzględniło zasady konieczności i proporcjonalności, nakładając wymóg językowy na wydanie specjalnego zezwolenia na przewozy o charakterze nienormalnym.

Komisja kontaktuje się z władzami niemieckimi w celu wyjaśnienia tej kwestii, ale żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Komisja będzie monitorować wymianę poglądów i informować Państwa o podjętych krokach.”

Zachęcamy również do zapoznania się z oryginalną odpowiedzą w języku angielskim:

About Administrator