Od 1 lipca trasę przejazdu przez bramownice ustalać będzie KAS (Krajowa Administracja Skarbowa)

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku nadzór nad systemem poboru opłat drogowych przejęła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Wczoraj, podczas Społecznej Rady Konsultacyjnej, prezes zarządu OSPTN Pan Łukasz Chwalczuk osobiście zwrócił uwagę przedstawicielom KAS na potrzebę wyznaczenia konkretnych osób w ich szeregach odpowiedzialnych za kontakt z zarządcami dróg (głównie GDDKIA) na potrzeby wyrażenia zgody na przejazd przez bramownice, których wymiary wymagają zachowania stosownej procedury.

Przedstawiciele KAS obiecali wyznaczyć odpowiednie osoby, aby przestoje i problemy komunikacyjne na linii GDDKIA-KAS nie występowały. W razie problemów prosimy o kontakt z nami.

Ponadto informujemy, iż w planach do lipca 2021 roku pobór opłat w Polsce powinien przejść technologiczny skok umożliwiający m.in. uiszczanie opłat drogowych (ViaToll) także poprzez aplikację mobilną.

Na chwilę obecną dotychczasowe OBU, które posiadacie w pojazdach, zachowują w pełni swoją funkcjonalność, a o zmianach będziemy informować na bieżąco.

About Administrator