Obowiązkowy powrót pojazdu do bazy co 8 tygodni – ankieta

Komisja Europejska zleciła firmie konsultingowej Ricardo, przy współpracy z prof. Alan McKinnon, przeprowadzenie badania w celu oceny skutków obowiązkowych powrotów pojazdów do bazy firmy w kraju jej rejestracji co 8 tygodni. W przypadku pojazdów nienormatywnych, których ruch wymaga uzyskania stosownych zezwoleń, może się to okazać nie tylko problematyczne, ale także kosztowne.

Celem badania jest wskazanie oraz oszacowanie skutków powrotów pojazdów na klimat i środowisko, gospodarkę, rynek wewnętrzny UE oraz zatory drogowe. Ponadto, zbadany zostanie wpływ na warunki socjalne kierowców oraz prowadzone przez przewoźników operacje transportowe. Dodatkowo, w badanie zaangażowane zostaną również organizacje zrzeszające firmy transportowe, związki zawodowe, właściwe władze oraz służby kontrolne w poszczególnych krajach UE.

Częścią badania jest ankieta przygotowana przez Ricardo i skierowana bezpośrednio do firm z branży transportu, spedycji i logistyki. Wszelkie informacje przesłane przez Państwa w ramach ankiety zostaną przekazane do Komisji Europejskiej i mogą zostać uwzględnione w jej finalnym raporcie.

Wyniki i wnioski z ankiety powinny zostać opublikowane przed końcem tego roku. W gestii Komisji Europejskiej pozostanie decyzja czy skutkować one będą ewentualną propozycją zmian legislacyjnych jeszcze przed wejściem w życie przepisów o obowiązkowym powrocie pojazdów do bazy (luty 2022 r.).

Ankietę znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ReturnoftheTruck2020Stakeholders

Zachęcamy do jej starannego wypełnienia i odesłania do Ricardo do 25 września 2020 r.

W sytuacji, gdyby otrzymali Państwo ankietę również z innego źródła, proszę wypełnić ją i przesłać tylko raz.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że polskie firmy niestety zdecydowanie zbyt rzadko biorą udział w tego typu ankietach i badaniach prowadzonych na zlecenie instytucji unijnych. Natomiast bardzo chętnie i aktywnie robią to firmy z Zachodniej Europy. Pragniemy podkreślić, że to od Państwa zaangażowania zależą wyniki tej ankiety, jak i podobnych, prowadzonych w przyszłości badań. Państwa udział i przekazane odpowiedzi będą kluczowe w kontekście wniosków, jakie zostaną zaprezentowane po zakończeniu i podsumowaniu ankiety.

Zwróciliśmy się do firmy Ricardo z prośbą o możliwość przekazania także polskiej wersji językowej ankiety. Jeśli okaże się, że jest to możliwe, niezwłocznie przekażemy Państwu również polską wersję.

Informujemy, że istnieje możliwość zapisania częściowo wypełnionej ankiety i dokończenia jej uzupełnienia w późniejszym czasie. Należy to jednak zrobić na tym samym komputerze, na którym rozpoczęto jej wypełnianie oraz przy użyciu tej samej przeglądarki internetowej. Po kliknięciu w link do ankiety powinna pojawić się wersja z odpowiedziami zapisanymi przez Państwa przed przerwaniem wypełniania ankiety.

Po wypełnieniu i wysłaniu ankiety bardzo proszę o przesłanie na mój adres email krótkiej informacji, na jakie w szczególności kwestie zwróciliście Państwo uwagę podczas wypełniania ankiety.

W załączeniu znajdą Państwo oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące ochrony przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt mailowy z organizatorem na adres: TruckReturnStudy@ricardo.com

About Administrator