Nowy termin wdrożenia PPK (II fala PPK)

Informujemy za TLP, że zgodnie z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK.

Firmy zatrudniające między 50 a 249 osób (II fala PPK, stan zatrudnienia na 30.06.2019będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później niż obecnie – termin upływa 27 października 2020 r. Odpowiednio, przesunięciu ulega termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK – a więc zapisania pracowników do PPK. Firmy z II fali PPK będą musiały zrobić to do 10 listopada 2020 r.

Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie oznacza, że pracodawca będzie mógł później zacząć odprowadzać wpłaty do PPK.

II fala wdrożenia PPK
podmioty zatrudniające między 50 a 249 osób

poprzednio obowiązujące terminy
zawarcia umów

nowe terminy
zawarcia umów

do 24 kwietnia 2020 r.
umowa o zarządzenie PPK

do 27 października 2020 r.
umowa o zarządzanie PPK

do 11 maja 2020 r. 
umowa o prowadzenie PPK

do 10 listopada 2020 r. 
umowa o prowadzenie PPK

About Administrator