Norwegia – złagodzenie zasad dotyczących czasu jazdy i odpoczynku

15 kwietnia br. w Norwegii ponownie zostały złagodzone zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku (rozporządzenie WE 561/2009). Zwolnienia będą dotyczyć wyłącznie transportu towarowego i obowiązywać będą do 13 maja br. do 24:00 w następującym zakresie:

  • Art. 6(1): dzienny czas prowadzenia pojazdu wydłuża się z 9 godzin do 11 godzin
  • Art. 6(2): tygodniowy czas prowadzenia pojazdu zwiększony z 56 godzin do 58 godzin.
  • Art. 6(3): łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni zwiększony z 90 godzin do 96 godzin.
  • Art. 8(1): skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 godzin do 9 godzin
  • Art. 8(6):  po tygodniowym okresie odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny musi następować tygodniowy odpoczynek wynoszący 45 godzin, co oznacza, że skrócony tygodniowy odpoczynek jest dozwolony co drugi tydzień; skrócony tygodniowy odpoczynek nie musi być rekompensowany

Żródło: Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

About Administrator