Niemcy – zwolnienia z zakazu prowadzenie pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie urlopowym

Załączamy link do zaktualizowanego dokumentu przygotowanego przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dotyczącego m.in. zwolnień z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta (Ausnahmeregelungen vomSonn-und Feiertagsfahrverbot, SoFv) oraz w okresie urlopowym we wszystkie soboty (Fahrverbotnach der Ferien-Reiseverordnung(FerReiseV)) w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na 29 czerwca br., strony 6-7 dokumentu:

About Administrator