Niemcy – przedłużenie odstępstw od rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Niemiecka Administracja Federalna przedłużyła tymczasowe odstępstwa od niektórych przepisów unijnych dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku (rozporządzenie WE 561/2006) dla transportu drogowego towarów codziennego użytku, w tym żywności, sprzętu medycznego i paliwa. To przedłużenie będzie obowiązywać do 17 maja br. w następującym zakresie:

Art. 6(1): dzienny czas prowadzenia pojazdu przedłużony do dziesięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu

Art. 8(6): możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że:

  • kierowca odbierze co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku w ciągu czterech kolejnych tygodni z czego przynajmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku
  • rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku powinna zostać pobrana przed kolejnym okresem odpoczynku

Źródło: Bundesamt für Güterverkehr, BAG

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2020/lenk_ruhezeiten_corona.html;jsessionid=54380DE32E360813303D992AC851E431.live21302?nn=12502

About Administrator