Niemcy – kwarantanna i ograniczenia w poruszaniu się

Przekazujemy najnowsze informacje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń od 10 kwietnia 2020 r. na terenie Niemiec.

Transport międzynarodowy towarów odbywa się bez ograniczeń.

W poniedziałek, 6.04.2020 r., niemiecki federalny sztab kryzysowy pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel ogłosił, że od 10.04.2020 r. (piątek) do odwołania, zaostrzone zostają przepisy dot. zwalczania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

Od 10.04.2020 r. osoby powracające do Niemiec będą musiały się poddać obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie domowej. Kwarantannie nie będą podlegać osoby bez objawów chorobowych, które:

  • codziennie dojeżdżają do/z Niemiec do pracy („Pendler”);
  • muszą dojechać do/z Niemiec na kilka dni w niezbędnym celu zawodowym;
  • poruszają się w tranzycie do kraju swojego zamieszkania (np. obywatel polski przejeżdżający z Francji przez Niemcy w drodze do Polski).

Osoby, które przyjeżdżają do Niemiec do pracy na co najmniej kilka tygodni, będą musiały poddać się dwutygodniowej kwarantannie lub pracodawca będzie musiał podjąć równoważne działania w celu zachowania higieny i unikania kontaktów międzyludzkich.

Władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia od 10.04.2020 r. regularnych kontroli granicznych z Polską. Zadanie kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje w gestii niemieckiej policji. Utrzymane zostają regularne kontrole graniczne z: Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią.

WAŻNE!

Podróżujący bez uzasadnionego powodu nie mogą wjeżdżać na terytorium RFN. Odwiedziny rodziny w okresie świątecznym lub odebranie członka rodziny, który wylądował na niemieckim lotnisku, nie będą uznawane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec. Ostateczną decyzję podejmuje każdorazowo policjant podczas kontroli.

Wjazd do Niemiec – w celu powrotu do miejsca zamieszkania w Niemczech – będzie ciągle możliwy dla obywateli i członków rodzin obywateli:

  • Niemiec;
  • państw UE;
  • państw strefy Schengen;
  • państw trzecich z tytułem pobytowym w Niemczech.

Wyjątki będą dotyczyć także:

  • dyplomatów;
  • personelu medycznego;
  • osób dojeżdżających codziennie do pracy („Pendler”).

Więcej szczegółów:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-nieczech?fbclid=IwAR1u9nrWxEaHcSBe88_iQdqk4vJZ45aIIgb7dviHqwGxOB7OVSBJFspdRa8

About Administrator