Niemcy – dwa kolejne kraje związkowe przedłużają zwolnienie z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta

Kolejne niemieckie kraje związkowe ogłosiły przedłużenie zwolnień z zakazu jazdy w niedziele i święta w przypadku pojazdów powyżej 7,5 tony:

  • Schleswig-Holstein: do 30.06.2020
  • Brandenburg: do 30.09.2020

Uaktualnioną 27.04.2020 listę zwolnień obecnie obowiązującą w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech można znaleźć pod linkiem:

Źródło: Źródło: Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

About Administrator