Najczęstsze błędy w ponadgabarytowych zleceniach transportowych

W czerwcu 2020 roku zaproponowaliśmy członkom OSPTN, którzy terminowo uregulowali składkę członkowską, bezpłatne sprawdzenie i poprawienie zlecenia transportowego.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a dotychczas używane wzory zleceń były bardzo rozbieżne. Część z nich była krótka i zbyt ogólnikowa, kolejna część zawierała kopię regulacji prawnych, które obowiązują z mocy prawa, a cześć była wręcz sprzeczna z prawem.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy powielające się w zleceniach oraz kilka przykładów zapisów w zleceniach, które zasługują na uznanie.

Podstawowe błędy

 1. Brak jasnych ustaleń kto odpowiada za objazd trasy, VLM, pilotaż oraz zezwolenia
 2. Brak precyzyjnych danych o ładunku, jego wymiarach, środku ciężkości oraz punktach mocowania
 3. Swojemu podwykonawcy zawsze proponuj „Zlecenie przewozu”, a nie „zlecenie spedycji”
 4. Gdy chcesz, aby podwykonawca zapłacił Ci konkretną kwotę za złamanie zapisu w zleceniu, koniecznie musisz to nazwać „karą umowną”, a nie „karą”, „odszkodowaniem” lub „zwrotem kosztów”
 5. Kara umowna musi być precyzyjna, więc nie można wpisywać „do” 150% frachtu. Zawsze wpisuje konkretnie, np. 150% frachtu
 6. Klauzule o tzw. podebraniu Klienta były zbyt ogólnikowe i nieprecyzyjne oraz zastrzegane na zbyt długi okres (np. 10 lat)
 7. Pamiętaj, aby list przewozowy ZAWSZE zawierał pełną nazwę i adres TWOJE firmy !- jeśli wpiszesz tylko numer rejestracyjny lub skrót swojej nazwy, wtedy nie dostaniesz odszkodowania z OCP !
 8. Sprzeczności w treści zleceń, np. zlecenie przewozowe nie może odwoływać się do Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.

W trakcie analizy zleceń wyłapaliśmy także kilka zapisów, które powinny stać się standardem w branży ponadgabrytowej:

 1. W przypadku wykonywania przewozu ponadnormatywnego kierowca ma obowiązek zmierzyć ładunek i zgłosić jego zgodność/niezgodność z opisem przed rozpoczęciem załadunku
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się zwróci koszty związane z dostosowaniem infrastruktury drogowej, pilotażu cywilnego lub/i policyjnego, a także zezwoleń i ekspertyz mostowych

Cześć z firm transportowych zadbała także o to, aby:

 1. Uniknąć pustych przejazdów dzięki klauzuli dotyczącej możliwości nałożenia kary umownej (np. 25, 50 lub 100% frachtu) gdy Klient anuluje/stronuje zlecenie w ciągu 24h przed planowanym załadunkiem,
 2. Uzyskać postojowe (np. kara umowna 500 € za każdy dzień postoju) gdy ciężarówka zostanie przetrzymana na miejscu załadunku lub rozładunku dłużej niż planowano
 3. Ograniczyć odsprzedaż zlecenia wpisując zakaz udostępniania zlecenia na giełdach transportowych.

About Administrator