Naczepy modułowe w końcu legalne w Polsce

Naczepy modułowe w końcu legalne w Polsce – zmiana ustawy na ostatniej prostej

Ciężka praca oraz cierpliwość przynosi efekty. Trwało ponad 2 lata, ale w końcu Ministerstwo Infrastruktury przekazało do Sejmu projekt ustawy, który zmienia przede wszystkie badania techniczne pojazdów, ale zawiera także bardzo ważne dwie nowości dla branży ponadgabarytowej.

Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu 2 listopada 2018 roku, druk nr 2985, zawiera definicję „wózka modułowego” oraz „przyczepy modułowej”. Dzięki temu diagności oraz Wydziały Komunikacji, w których dokonujecie Państwo rejestracji modułów, będą mieli podstawę prawną do zaszeregowania modułów pod konkretny typ pojazdów. W chwili obecnej brak takich przepisów powodował brak możliwości legalnego zarejestrowania modułów.

Czy przyczepa to to samo co naczepa ?

Kilku przewoźników pytało dlaczego ustawa mówi o „przyczepie modułowej” skoro w całej branży operuje się nazwą „naczepa” modułowa. Wyjaśniamy, iż ta nomenklatura jest zgodna z polskim prawem oraz oczekiwaniami przedsiębiorców, albowiem przyczepa jest naczepą, gdy spoczywa na ciągniku siodłowym. Innymi słowy moduł z dyszlem będzie przyczepą modułową, zaś moduł z łabędzią szyją, która obciąża siodło ciągnika będzie naczepą modułową z mocy prawa, więc słuszne jest, aby przepis regulował przyczepę, a nie ograniczał się tylko do naczep.

Wprowadzenie nowych przepisów powinno zarówno przyspieszyć czas rejestracji nowych modułów, jak i pozwoli na wyprostowanie rejestracji naczep zarejestrowanych w przeszłości.

W ostatnim czasie Ministerstwo Infrastruktury „wypchnęło” dwa bardzo duże projekty ustaw (o elektronicznym systemie kar – ustawa z 3 września 2018) oraz ta o które mowa powyżej (badania techniczne). Liczymy,  że pozwoli to osobom pracującym w Ministerstwie na zajęcie się kwestią pojazdów nienormatywnych, o których wielokrotnie wspominali w trakcie przygotowywania dwóch dużych, powyższych ustaw. Wiele naszych wniosków i próśb było do tej pory uznawane jako „wykraczające poza zakres projektu ustawy” z jednoczesną adnotacją, że do kwesti:

  1. Niepodzielności ładunków
  2. Zezwoleń dla pojazdów specjalnych
  3. Kar za nieprawidłowości podczas przejazdu pojazdem nienormatywnym
  4. I wielu innych,

Ministerstwo powróci przy kolejnym, nie związanym z wdrażaniem przepisów UE, projekcie zmian.