Międzynarodowe Targi Energetyki Wiatrowej WindEnergy Hamburg Hamburg, 27 – 30 września 2016 r.
W dniach 27 – 30 września 2016 r. w Hamburgu odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energetyki Wiatrowej WindEnergy. Jest to najważniejsza impreza wystawiennicza poświęcona energetyce wiatrowej o zasięgu globalnym. Targi są międzynarodową platformą spotkań i nawiązywania kontaktów biznesowych dla producentów, poddostawców, firm usługowych oraz dystrybutorów i odbiorców energii pozyskiwanej z wiatru.
W 2016 r. po raz pierwszy podczas targów WindEnergy odbędzie się coroczna Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), która jest uważana za najważniejsze miejsce spotkań dyrektorów i osób decyzyjnych związanych z europejską energetyką wiatrową, którzy wspólnie będą dyskutować na temat kierunków rozwoju i regulacji prawnych dla tego sektora w Europie.
Organizacja tak ważnej dla branży imprezy jeszcze bardziej umocni pozycję Hamburga jako stolicy europejskiej energetyki wiatrowej.

Targi WindEnergy

WindEnergy_Hamburg (3)

©Hamburg Messe und Congress/WindEnergy Hamburg

Do tej pory niemieckie targi poświęcone energetyce wiatrowej odbywały się w Husum. Na wniosek niemieckiego przemysłu i po decyzji związku branżowego VDMA Power Systems, będącego partnerem merytorycznym targów, imprezę o charakterze międzynarodowym przeniesiono do Hamburga, który dzięki nowoczesnym terenom targowym, doskonałej lokalizacji i rozwiniętej infrastrukturze zapewnia targom lepsze możliwości rozwoju.
Pierwsza edycja targów WindEnergy Hamburg w 2014 r. zakończyła się wielkim sukcesem, przekraczając nawet przewidywania organizatorów. Swoją ofertę na targach zaprezentowało 1.250 wystawców z 33 krajów. Imprezę odwiedziło ponad 33.000 zwiedzających z całego świata, przy czym 1/3 gości przybyło z zagranicy. Wśród zagranicznych odwiedzających oprócz indywidualnych gości znalazły się 24 delegacje z 22 krajów. Dane te świadczą o tym, iż targi WindEnergy zostały przyjęte przez branżę energetyki wiatrowej jako wiodące targi w wymiarze globalnym, a Hamburg jako europejska stolica tej branży.
WindEnergy_Hamburg (4)

©Hamburg Messe und Congress/WindEnergy Hamburg

EWEA

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest największym na świecie stowarzyszeniem tego sektora. Zrzesza ponad 600 podmiotów działających w ponad 50 krajach i reprezentuje 98 procent światowego rynku energetyki wiatrowej. Tworząc silną sieć kontaktów i będąc głosem przemysłu, EWEA aktywnie promuje energetykę wiatrowej w Europie i na świecie.
OSPTN jest oficjalnym partnerem Targów.

About Administrator