Mazowiecki Urząd Wojewódzki: zezwolenia na pracę – zmiany w obsłudze klienta

Wydział Rynku Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 17 września br. uruchomi formularz zgłoszeń dla pracodawców składających wniosek o zezwolenie na pracę w Trybie Obsługi Koordynowanej (sesja aktywności formularza zgłoszeń pracodawców zostanie uruchomiona ok. godz. 12:00 i będzie aktywna 24 godziny). Zgłoszenie przez formularz dotyczy wizyt zaplanowanych na pierwszą połowę października (na wizyty w pierwszej połowie października przewidziana jest większa liczba miejsc w ramach bezpośredniej obsługi w Trybie Obsługi Koordynowanej).

Ponadto wprowadzona została aktualizacja regulaminu Trybu Obsługi Koordynowanej oraz zakresu wniosków kwalifikowanych do obsługi (w załączeniu).

Aby mieć możliwość skorzystania z Trybu Obsługi Koordynowanej i złożenia wniosku osobiście przy stanowisku w Urzędzie należy skorzystać z jednego z formularzy zgłoszeń wniosków do obsługi w Trybie Obsługi Koordynowanej, do którego link można znaleźć po otwarciu sesji formularza pod adresem https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/formularz-zgloszen-wnioskow-pracodawcow-do-obslugi-koordynowanejPrzygotowanych zostało 7 formularzy, które obejmują swoim zakresem wnioski tylko o wydanie zezwolenia typu A (FORMULARZ T dedykowany jest dla pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy ciągnika siodłowego lub kierowcy autobusu na podstawie zezwolenia na pracę.

Urząd zapewnia obsługę poprawnie zgłoszonych wniosków tylko o wydanie zezwolenia typu A we wskazanych poniżej przypadkach. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż możliwych do udostępnienia terminów obsługi przez urząd, pierwszeństwo zakwalifikowania do obsługi przysługuje według następującej kolejności:

  • dla zatrudnienia cudzoziemców jako personel w szpitalach, a także domach pomocy społecznej wpisanych do rejestru Wojewody Mazowieckiego oraz w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym

    lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, wpisanych do rejestru Wojewody Mazowieckiego;

  • dla zatrudnienia cudzoziemców do wykonywania pracy w zawodach zwolnionych z informacji starosty na podstawie Rozporządzenia nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. (2016.865) w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (tj. kierowca ciągnika siodłowego oraz kierowca autobusu);
  • dla kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy podjętego na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy, po udokumentowanym przepracowaniu przynajmniej 3 miesięcy;
  • dla zatrudnienia cudzoziemców do wykonywania opieki nad członkiem rodziny wnioskodawcy na stanowisku opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej lub asystent osoby niepełnosprawnej (zatrudniającym może być tylko osoba fizyczna/gospodarstwo domowe), w przypadku, gdy w sprawie występuje bezpośrednio pracodawca lub upoważniony przez niego członek rodziny;
  • dla zatrudnienia cudzoziemców na podstawie umowy o pracę oraz w wymiarze całego etatu, w przypadku gdy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 1 rok (wówczas istnieje możliwość wydania zezwolenia na okres maksymalnie 3 lat);
  • dla zatrudnienia cudzoziemców na podstawie umowy o pracę oraz w wymiarze całego etatu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rynek Pracy: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/formularz-zgloszen-wnioskow-pracodawcow-do-obslugi-koordynowanej

About Administrator