Litwa – zasady wjazdu i tranzytu – stan na 29.08.2020

Ambasada RP w Wilnie informuje, że od 24 sierpnia br. do odwołania osoby powracające bądź wjeżdżające z Polski na Litwę MOGĄ PRZYJECHAĆ, POD WARUNKIEM OKAZANIA NEGATYWNEGO WYNIKU TESTU NA SARS-COV-2, zrobionego nie później niż 72 h przed przylotem/przyjazdem oraz podlegają obowiązkowej samoizolacji na okres 14 dni. Są pewne wyjątki, o których mowa poniżej i na stronie internetowej Ambasady pod linkiem: https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

Obywatele krajów EOG (czyli również POLSKI), Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także osoby legalnie przebywające w tych krajach:

  • MOGĄ PRZYJECHAĆ na Litwę BEZ OBOWIĄZKU ODBYWANIA KWARANTANNY z krajów, w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców nie przekracza 16.
  • MOGĄ PRZYJECHAĆ na Litwę i ZOSTANĄ OBJĘTE WYMOGIEM 14-DNIOWEJ SAMOIZOLACJI przybywając z krajów, w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi od 16 do 25.
  • MOGĄ PRZYJECHAĆ na Litwę, POD WARUNKIEM OKAZANIA NEGATYWNEGO WYNIKU TESTU NA SARS-COV-2, zrobionego nie później niż 72 h przed przylotem/przyjazdem (obywatele Litwy mogą wykonać taki test na Litwie w ciągu doby od powrotu), i ZOSTANĄ OBJĘCI WYMOGIEM 14-DNIOWEJ SAMOIZOLACJI, z krajów, w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 25 i więcej.

Wskaźnik dla Polski jest w powyżej 25.

Z wyjątkiem obywateli Polski i osób legalnie przebywających w tym kraju, powracających lub wjeżdżających w celach zawodowych lub przekraczających granicę państwową w celu wykonania prac polowych oraz osób, które przejadą przez Litwę tranzytem, bez zbędnego zatrzymywania się (podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne).

Osoby powyżej wymienione powinni w ciągu 12 godzin od przyjazdu na Litwę zarejestrować się na stronie Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego – tutaj.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tego, czy kierowcy wykonujący transport międzynarodowy wjeżdżając na Litwę na załadunek/rozładunek podlegają obowiązkowej samoizolacji na okres 14 dni strona litewska, jak i Ambasada RP na Litwie przekazały następujące informacje:

Jeżeli realizowana jest dostawa w ramach transportu międzynarodowego wówczas:

  • w przypadku postoju na Litwie w celu rozładunku/załadunku kwarantanna (samoizolacja) jest konieczna. Wygląda to tak, że kierowca (w maseczce ochronnej) powinien ograniczyć kontakt z innymi osobami tylko do niezbędnych formalności, nie może poruszać się poza pojazdem/terminalem rozładunkowym. Może przebywać w pojeździe lub miejscu (hotelu) do tego celu przystosowanym. Może w każdej chwili wyruszyć w drogę powrotną do kraju.

Podsumowując, samoizolacja polega na ograniczeniu wszelkich kontaktów i poruszania się będąc na Litwie do kwestii związanych z rozładunkiem/załadunkiem. Jeżeli pobyt jest krótszy niż 72 godziny nie trzeba wykonywać testów na COVID-19, jeżeli dłuższy kierowca/załoga powinna w ciągu 24 h od czasu kiedy miną 72 h, poddać się badaniu na Covid-19. Każdy przybywający na Litwę musi zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, jako adres w tym przypadku trzeba podać docelowy adres, gdzie nastąpi wyładunek towaru.

W przypadku kontroli kierowca musi posiadać i przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonywanie takich czynności, jak rozładunek, ponowny załadunek (przeładunek) towaru.

Dodatkowo, przepisy dotyczące międzynarodowego komercyjnego przewozu osób są analogiczne. W litewskich przepisach, związanych z COVID-19, nie ma rozróżnienia na międzynarodowy transport komercyjny towarów i osób.

About Administrator