Koronawirus SARS-CoV-2 – dezynfekcja pojazdów

Nawiązując do Państwa pytań w zakresie stosowania środków higieny osobistej oraz dezynfekcji środków transportu przesyłamy informacje otrzymane od TLP dotyczące wskazówek w tym zakresie w poszczególnych krajach.

Jeśli chodzi o używanie ozonu do dezynfekcji kabin pojazdów, to z informacji od ekspertów wynika, że jest on wysoko aktywny i tym samym niszczy wirusa. Musi być jednak tak jak każdy inny środek dezynfekujący aplikowany w dużym stężeniu.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Transportu Towarowego (CETM) opracowało swego rodzaju przewodnik z zaleceniami dotyczącymi stosowania środków higieny osobistej oraz dezynfekcji środków transportu (https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/).

Oto kilka ich wskazówek,  które firmy transportowe mogą zastosować:

Produkty do dezynfekcji:

 • Wirus ten dezaktywuje się po kilku minutach kontaktu ze zwykłymi środkami dezynfekującymi, takimi jak np. wybielacz lub ze świeżo przygotowany rozcieńczony wybielacz z chlorem (stężenie chloru 1g/l, przygotowane w proporcji 1:50 (1 część chloru na 50 wybielacza);
 • Podchloryn, jest śmiertelny dla różnych mikroorganizmów, wirusów i bakterii wegetatywnych (mniej skuteczny przeciwko przetrwalnikom bakterii i grzybów). Komercyjny podchloryn jest sprzedawany w stężeniach 10-17%, co czyni go dobrym środkiem dezynfekującym;
 • Skuteczne jest również stosowanie etanolu w stężeniu 62-71%.

Postępowanie przy dezynfekcji:

 • Przed użyciem środka dezynfekującego zaleca się umycie i osuszenie wszystkich powierzchni poddanych sterylizacji;
 • Dezynfekcji należy poddać przede wszystkim: kierownicę, gałkę dźwigni zmiany biegów, deskę rozdzielczą, podłokietnik i siedzenie, okna, klamki drzwi, poręcze;
 • Czyścić należy tkaniną jednorazowego użytku a następnie ją zutylizować;
 • Zaleca się dezynfekować również pozostałe obszary podatne na kontakt;
 • Ilekroć musisz zajmować się dokumentacją, używaj rękawiczek i własnego długopisu;
 • Na koniec dnia ponownie zdezynfekuj wnętrze swojej kabiny. Dobrym sposobem będzie ręcznik z alkoholem lub środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania;
 • Wszystkie prace wykonuj w rękawiczkach ochronnych.

Zalecenia dla kierowców:

 • Przede wszystkim zaleca się zdrowy rozsądek w celu utrzymania właściwej higieny;
 • Często myj ręce, zwłaszcza gdy tylko opuszczasz swoją ciężarówkę;
 • Unikaj dotykania twarzy i ogranicz kontakty międzyludzkie (jeśli jest to nieuniknione, zaleca się stosowanie rękawiczek i masek ochronnych);
 • W przypadku wspólnej kabiny zaleca się stosowanie masek ochronnych.

Załączam także rekomendacje duńskich organizacji pracodawców jakie zostały przekazane do władz odpowiedzialnych za zdrowie ws. kwestii sanitarnych (polska wersja językowa w załączniku).

Ponadto, przesyłam link do wytycznych wydanych przez KE w sprawie zarządzania granicami, aby utrzymać przepływ towarów w całej UE podczas obecnej pandemii (https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf). W aneksie 2 tych wytycznych znajdziemy ogólne zalecenia sanitarne KE dla kierowców i przedsiębiorstw transportowych oraz właściwych organów publicznych.

About Administrator