Komentarz prezesa OSPTN w najnowszym Breakbulk Magazine

W najnowszym wydaniu magazynu „Breakbulk Magazine”, który tematyka skupia się na branży transportu nienormatywnego, szerokiego komentarza na temat obecnej sytuacji w Europie udzielił prezes OSPTN – Łukasz Chwalczuk.

Od 2014 roku Łukasz Chwalczuk pełni funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, dzięki czemu bierze czynny udział w tworzeniu i analizie regulacji prawnych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Dodatkowe stanowisko Transport Section Executive w Europejskim Stowarzyszeniu Transportu Nienormatywnego ESTA pozwala mu na konsultacje sytuacji prawnych w każdym z europejskim krajów.

Zachęcamy do lektury całego artykułu:

Łukasz Chwalczuk swoją analizę i przewidywania na temat sytuacji europejskiej branży transportowej poparł posiadanym doświadczeniem i wieloma latami spędzonymi na doskonaleniu swej wiedzy z zakresu prawa transportowego.

About Administrator