Kolejne petycje wysłane

W środę, 27 marca 2019 r. z biura Stowarzyszenia wyszły kolejne dwie petycje podpisane przez prezesa Łukasza Chwalczuka.

Pierwsza petycja została wystosowana do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a dotyczyła nowelizacji następujących aktów prawnych:
1. ustawa o ruchu drogowym
2. ustawa o transporcie drogowym
3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

*Uzasadnienie i pełna treść petycji w linku poniżej

Druga petycja została wysłana do Autostrada Eksploatacja S.A. w związku z zakazem wjazdu dla pojazdów ponadgabarytowych w okresie marzec 2019 – czerwiec 2020 na odcinku Poznań Zachód – Poznań Wschód.

*Uzasadnienie i pełna treść petycji w linku poniżej

Skan petycji