KE – zbiór przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach + zalecenia – przedłużenie ważności wiz i dokumentów pobytowych

Przekazujemy poniżej zbiór przepisów zebranych przez Komisję Europejską dotyczących przedłużania ważności wiz oraz dokumentów pobytowych w warunkach pandemii obowiązujących w poszczególnych krajach, co ma na celu ułatwić wspólne uznawanie przez administracje krajów UE ważności pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Schengen. Oczywiście tych, które zostały notyfikowane KE przez państwa członkowskie.

KE zachęca państwa członkowskie do zapoznania się z niniejszym dokumentem i do nieuznawania za nielegalny pobyt w UE okresów pobytu w państwie członkowskim objętych wymienionymi w dokumencie środkami krajowymi:

Należy jednak podkreślić, że dokument ten jest to zbiór notyfikowanych KE obowiązujących przepisów w poszczególnych państwach członkowskich + zalecenia, nie mające charakteru wiążącego prawnie.

Źródło: KE https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200529_commission-encourages-member-states-not-consider-illegal-stay-eu-third-country-nationals-member-state-caused-covid-related-measures_en

About Administrator