KE: Wyłączenia ze stosowania przepisów dot. rozporządzenia 561/2006

Przekazujemy informację przekazaną przez Komisję Europejską w sprawie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2 rozporządzenia 561/2006 w poszczególnych krajach (ostatnia aktualizacja: 13/01/2021, źródło: Komisja Europejska, DG MOVE).

About Administrator