Istotne zmiany w niemieckim prawie
Od nowego roku w Niemczech wchodzą w życie zmiany prawne dotyczące płacy minimalnej oraz stawek za zezwolenia transportowe.
I. Płaca minimalna
Nowa ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz – MiLoG) wprowadza minimalną stawkę godzinową za wynagrodzenie za pracę tj. 8,5 euro. Objęci tą regulacją prawną zostaną pracownicy, którzy w sposób trwały wykonują pracę w Niemczech. Obowiązek dotyczy m.in. pracowników oddelegowanych do wykonywania czynności na terenie Niemiec, czy zatrudnionych przez niemieckie oddziały polskich spółek. Aby dokładnie ocenić ten wymóg należy skupić się na konkretnym przykładzie i poddać go analizie w związku z nową ustawą.
II. Podwyżki cen zezwoleń w zw. z par. 70 StVZO
Z dniem 01 stycznia 2015 r. zmianie podlegają również opłaty za odstępstwa zgodnie z par. 70 StVZO – potocznie zwanych paragrafem 70 wydawanych przez LBV Brandenburg. Proszę zwrócić uwagę na wzrost opłat oraz zniesienie opłaty za przedłużenie.
III. Dodatkowa opłata za nadmierne wykorzystanie dróg w zw. z par. 29 StVO i  przewóz ładunku ponadnormatywnego w zw. z par. 46 StVO (potocznie zwane zezwoleniem na przejazd)
Wraz z początkiem nowego roku urzędy niemieckie będą naliczać dodatkową opłatę 5,23 € za każdą wersję zezwolenia. Opłata ta będzie oczywiście, jak pozostałe koszty zezwolenia, widniała na stronie drugiej każdego zezwolenia.
Zarówno tekst ustawy o płacy minimalnej jak i tabelę z nowymi stawkami za zezwolenia w zw. z par. 70 StVZO znajdą Państwo na naszym serwerze.
Za pomoc w przygotowaniu informacji dziękujemy firmie Schwerlast A.L.

About Administrator