Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Ambasadę Republiki Łotewskiej w RP uprzejmie przekazuję, że od 12 lipca 2021 r. wejdą w życie zmienione przepisy dotyczące wjazdu zawodowych kierowców ciężarówek na Łotwę.

Dotyczy to przejść granicznych zewnętrznej granicy UE (“Grebneva”, “Terekhova”, “Paternieki” oraz “Silene”).

Jeżeli osoba, w tym kierowca pojazdu ciężarowego lub osobowego, przed przekroczeniem granicy lądowej w punktach kontrolnych „Grebneva”, „Terekhova”, „Paternieki” lub „Silene” nie może przedstawić ważnego w Unii Europejskiej certyfikatu szczepienia Covid-19, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o przebytym zakażeniu korona wirusem, obowiązują następujące zasady:
– należy przeprowadzić test na Covid-19 w tym punkcie kontrolnym na własny koszt (paragraf 38.61);
– jeżeli wynik badania na Covid-19 jest negatywny (pkt 38.62) Państwowa Straż Graniczna zezwala osobie, o której mowa w pkt 38.61 regulaminu, na opuszczenie terenu posterunku kontrolnego;
– jeżeli osoba wskazana w punkcie 38.61 niniejszego regulaminu nie wykona badania na Covid-19 lub jeśli wynik badania na Covid-19 jest pozytywny, Pogotowie Ratunkowe niezwłocznie przetransportuje kierowcę pojazdu ciężarowego lub osobowego do jednego z obiektów noclegowych wskazanych w wykazie bazy noclegowej (pkt 38.64);
– jeżeli kierujący pojazdem ciężarowym lub osobowym jest obowiązany do zachowania izolacji w obiekcie noclegowym, przewoźnik odpowiada za rozwiązywanie problemów wynikających z izolacji jego pracownika (pkt 38.65).

About Administrator