Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominamy, iż każda osoba wjeżdżająca do Bułgarii podlega aktualnie 14 dniowej kwarantannie za wyjątkiem, m. in osób wjeżdżających w celach turystycznych z krajów nie objętych nakazem kwarantanny (między innymi Polska), pracowników transgranicznych oraz kierowców samochodów ciężarowych przejeżdżających tranzytem przez Bułgarię lub dostarczających albo odbierających tam towar. Pełna treść komunikatu i informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Bułgarii dotyczącej wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez ten kraj znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd.

W ramach dodatkowych informacji uprzejmie przekazuję, że Parlament Europejski przegłosował reformę sektora transportu drogowego, tzw. Pakiet Mobilności. Posłowie poparli wszystkie trzy akty prawne bez żadnych zmian, przyjęte przez ministrów UE w kwietniu 2020 r. Zmienione zostały zasady dotyczące delegowania kierowców, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz zasady kabotażu. Przyjęte przepisy wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w nadchodzących tygodniach. Przepisy dotyczące delegowania kierowców zaczną obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego. Przepisy dotyczące czasu odpoczynku oraz powrotu kierowców do domu zaczną obowiązywać 20 dni po publikacji aktu prawnego. Przepisy dotyczące powrotu pojazdów ciężarowych do bazy oraz innych przepisów odnoszących się do dostępu do rynku zaczną obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktu o dostępie do rynku.

Komunikat Parlamentu Europejskiego został opublikowany pod adresem: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200706IPR82714/parlament-za-gleboka-reforma-sektora-transportu-drogowego

About Administrator