Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, uprzejmie informuję, że Ambasada RP w Zagrzebiu opublikowała na swojej stronie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. warunków wjazdu do Chorwacji.

Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/chorwacja/wjazd-do-chorwacji-najczesciej-zadawane-pytania

Dodatkowo, przekazuję informację otrzymaną z Ambasady Zjednoczonego Królestwa nt. eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii.

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa ekologicznego i żywnościowego w Zjednoczonym Królestwie, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego spoza UE, eksportowane do Wielkiej Brytanii i przeznaczone do spożycia przez ludzi, muszą trafić do właściwego im punktu kontroli granicznej (Border Control Post). Dotyczy to także wymienionych produktów przewożonych tranzytem przez UE, ponieważ w przypadku takich ładunków, Defra (Department for Environment, Food & Rural Affairs) nie będzie uznawać kontroli przeprowadzanych przez Unijne punkty kontrolne.

Będzie to dotyczyć transportów wysyłanych od dnia 8 kwietnia włącznie. Ładunki, które opuszczą miejsce pochodzenia przed tym terminem, mogą być wwożone do Wielkiej Brytanii przez którykolwiek pkg., o ile zostały skontrolowane podczas wjazdu do UE i posiadają wymagane zaświadczenia. Lista punktów kontrolnych przypisanych do określonych towarów znajduje się pod adresem: https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
Prosimy upewnić się, że importujący poinformował dany punkt k. o transporcie za pomocą systemu IPAFFS.

Wszystkie ładunki, które przeszły pełną kontrolę bezpieczeństwa i zostały dopuszczone do obrotu na rynku UE, nadal będą podlegać etapowej kontroli importu. Więcej informacji dot. etapów kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dot. importu z UE, można znaleźć pod adresem: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

About Administrator