Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 czerwca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że od dnia 5 czerwca 2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy jest bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa. Zasada ta obowiązuje do dnia 18 czerwca br. i później może zostać zmieniona. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/czarnogora/aktualne-warunki-wjazdu-na-terytorium-czarnogory.


Od 9 czerwca br. złagodzone mają zostać warunki przyjazdu do Francji w przypadku podróżnych z krajów ze strefy zielonej (w tym Polski). Od 1 lipca przy podróżach wewnątrz Unii Europejskiej mają być honorowane paszporty sanitarne. Szczegółowe informacje władz francuskich o nowych wymogach dostępne są na stronie: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/06/dossier_de_presse_-_reouverture_des_frontieres_a_partir_du_9_juin.pdf.
Komunikat w j. polskim: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje.

Ponadto Norwegia wprowadziła zmianę w zasadach kwarantanny od 4 czerwca br. godz. 15:00: podróżni z Polski mogą odbyć całą kwarantannę w domu. Zniesiony zostaje obowiązek spędzenia pierwszych trzech dni w hotelu kwarantannowym. Link do oficjalnej informacji:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/. Pełna treść komunikatu w j. polskim:  https://www.gov.pl/web/norwegia/od-4-czerwca-br-cala-kwarantanna-w-domu.

Dodatkowo od 7 czerwca 2021 roku wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą lądową z regionów ryzyka zobowiązani są do posiadania jednego z zaświadczeń:
– potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19,
– o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2,
– lub o przebyciu COVID-19.

Powyższy obowiązek nie dotyczy:
– pracowników firm transportu drogowego, którzy wykonują obowiązki służbowe,
– pracowników transgranicznych,
– osób mieszkających na stałe w strefie przygranicznej, poruszających się w promieniu 30 km od miejsca zamieszkania,
– dzieci poniżej 6 roku życia.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii.

Od 10 czerwca 2021 r. władze Holandii zmieniają zalecenia dla podróżujących z Polski. Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) ponownie uznał RP za państwo o niskim ryzyku zagrożenia COVID-19 (oznaczając RP kodem żółtym zamiast pomarańczowego). Oznacza to, że od 10 czerwca 2021 r. wobec podróżujących z Polski wszelkimi środkami transportu znosi się obowiązek testowania na COVID-19 oraz zalecenie 10-cio dniowej samoizolacji. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/holandia/od-10-czerwca-2021-r-wladze-holandii-zmieniaja-zalecenia-dla-podrozujacych-z-polski.

Ponadto, Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i została umieszczona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń epidemicznych dla osób przybywających z Polski do Rumunii – nie są wymagane testy ani zaświadczenie o szczepieniu. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rumunia/sytuacja-epidemiczna-w-rumunii-warunki-wjazdu-i-kwarantanny2.

About Administrator