Informacje o sytuacji transportowej z dnia 8 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, o zniesieniu wymogu przedstawiania negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2 przez pracowników transportu drogowego przybywających do Francji z Irlandii drogą morską.


Ponadto w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na terytorium Republiki Słowackiej do 19 marca 2021 roku przedłużono zakaz opuszczania miejsca zamieszkania lub zakwaterowania bez ważnej przyczyny. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/slowacja/ograniczenia-w-ruchu-osobowym-wewnatrz-slowacji.

About Administrator