Informacje o sytuacji transportowej z dnia 8 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że w reakcji na odnotowywane w Czechach przypadki COVID-19 wariant delta, od 09.07 br. zaostrzone zostaną zasady dotyczące wykazywania przez podróżujących tzw. bezinfekcyjności.

Konieczne będzie zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 lub odbyciu choroby lub wykonanie testu – antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h (obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Podróżujący z testem przed przekroczeniem granicy mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego – https://plf.uzis.cz/. W celu skorzystania w Czechach z infrastruktury hotelowej i restauracyjnej podróżujący z Polski również muszą posiadać: zaświadczenie o zaszczepieniu, przechorowaniu koronawirusa bądź negatywny wynik testu. Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe. Tranzyt z Polski przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania.
Informacje nt. powrotów do Polski z/przez Czechy publikuje Straż Graniczna: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny

Informacja na temat zasad wjazdu do Czech z krajów pozostałych o średnim, wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka zakażenia COVID-19 (oznaczonych kolorem pomarańczowym, czerwonym i ciemnoczerwonym) jest stale aktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia RCZ i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ oraz https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html

Zasady tranzytu z krajów o średnim, wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka zakażenia COVID-19 aktualizowane są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCZ: https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravidla-vstupu-a-navratu-na-uzemi-ceske-republiky-dle-ochranneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-pro-obcany-cr-jejich-rodinne-prislusniky-a-rezidenty.aspx

W związku z prośbą strony społecznej, sformułowaną podczas posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej, o interwencję w sprawie nalepek Angles Morts stosowanych we Francji, uprzejmie informuję, że GITD zwróciło się z prośbą za pośrednictwem ECR do strony francuskiej o przedstawienie stanowiska w sprawie.

W odpowiedzi strona francuska poinformowała, że podstawa prawna do stosowania przedmiotowych nalepek została uchwalona przez francuski parlament w ubiegłym roku. Obowiązek sygnalizacji martwych punktów wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Link do artykułu dot. sygnalizacji martwych punktów (w języku francuskim):

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039679316/

Przepis dot. znakowania nalepkami jest zawarty w artykułach poniżej:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042534807/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682

Z wyjaśnień przekazanych przez stronę francuską wynika, że w przepisach zawarta została również klauzula o wzajemnym uznawaniu, wg której odmienne oznakowanie martwych punktów (z tyłu oraz na bokach pojazdu), będące w zgodzie z prawodawstwem innego kraju UE, także jest uznawane. Ponadto każde oznakowanie martwych punktów (z tyłu oraz na bokach pojazdu) umieszczone na pojeździe przed 31 marca br., jest traktowane jako ważne do końca 2021 r.

Zdaniem strony francuskiej wprowadzone zasady są przejrzyste i proporcjonalne i mimo pewnych skarg/zastrzeżeń ze strony innych państw, francuski parlament obecnie nie planuje zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

About Administrator