Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie przekazuję, że od godz. 6.00 w dniu 9 lipca 2021 roku zmianie ulegają zasady wjazdu i zwolnienia z kwarantanny na terytorium Republiki Słowackiej. Na terytorium Republiki Słowackiej do odwołania obowiązuje sytuacja nadzwyczajna wprowadzona w celu przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa COVID-19.

Z dniem 9 lipca 2021 roku zgodnie z zapisami Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 226/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. zmienione zostają zasady kwarantanny po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej. Wszystkie osoby wjeżdżające do Słowacji podlegają obowiązkowej rejestracji (zasada ta nie dotyczy tranzytu). Każda osoba, która ukończyła 12 lat, wjeżdżająca do  Republiki Słowackiej jest zobowiązana do dokonania uprzedniej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ i posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Pełna treść komunikatu, wraz z listą osób wyłączonych z obowiązku rejestracji dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/web/slowacja/zwolnienie-z-kwarantanny–zasady-obowiazujace-od-09072021-r.

About Administrator