Informacje o sytuacji transportowej z dnia 6 września 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy informację uzyskane za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury z Komisji Europejskiej.

Na większości granic strefy Schengen sytuacja w ruchu drogowym pozostaje stabilna, ruch odbywa się płynnie lub z maksymalnym czasem oczekiwania wynoszącym do 15 minut, zgodnie z założeniami tzw. zielonych korytarzy transportowych.

W dniu 1 września 2020 r. średni czas oczekiwania na przekroczenie granicy na 178 monitorowanych przejściach granicznych wyniósł 13 minut. Założenia w zakresie Zielonych Korytarzy Transportowych realizowane są na stabilnym poziomie wynoszącym 87%. Sytuacja z sierpnia potwierdza utrzymywanie się trendu dot. ogólnej realizacji założeń Zielonych Korytarzy Transportowych zaobserwowanego w lipcu br.

W porównaniu z poprzednim monitorowanym tygodniem nie zaobserwowano znaczących zmian długości średniego czasu oczekiwania na większości wewnętrznych przejść granicznych UE. Po gwałtownym wzroście długości czasu oczekiwania na granicy Chorwacja-Słowenia w ubiegłym tygodniu, średni czas oczekiwania zmniejszył się znacznie tj. ze 126 do 54 minut.
Długie kolejki utrzymują się na granicy Bułgaria-Rumunia (w obu kierunkach): nieznacznie krótsze w kierunku Bułgarii tj. skrócenie średnio ze 133 do 114 minut, natomiast w kierunku Rumunii gwałtowne wydłużenie czasu oczekiwania do 220 minut (w zeszłym tygodniu 154 minut, przy czym średni wskaźnik zgodności podwoił się tj. z 33 % do 67%).
Najkrótszy średni czas oczekiwania utrzymuje się na granicach: Węgry-Słowacja i Węgry-Chorwacja (w obu kierunkach) i w tym tygodniu waha się od 13 min do 23 min.
W dniu 1 września tylko na trzech wewnętrznych przejściach granicznych UE odnotowano średni czas oczekiwania powyżej 30 min, we wszystkich przypadkach czas ten znacznie przekroczył 30 min: granica rumuńska w kierunku Węgier – 81 min, granica Bułgaria – Rumunia (w obu kierunkach: 92 minuty w kierunku Rumunii i 104 minuty w kierunku Bułgarii).
Na granicach zewnętrznych najwięcej utrudnień odnotowano na granicy bułgarskiej przy wjeździe do Serbii, gdzie średni tygodniowy czas oczekiwania wydłużył się w porównaniu z zeszłym tygodniem z 57 do 260 minut (w dwóch poprzedzających tygodniach wynosił 130 minut). Odnotowano również gwałtowny wzrost czasu oczekiwania na granicy serbskiej w kierunku Chorwacji (z 72 do 120 minut), a na granicy bośniacko-chorwackiej w obu kierunkach (z 28 do 150 minut w kierunku Chorwacji i z 24 do 90 minut z Chorwacji) oraz serbskiej w kierunku Bułgarii (z 33 do 70 minut).

UE – Bałkany Zachodnie

Zgodnie z ostatnim tygodniowym raportem monitorującym (obejmującym okres od 24-28 sierpnia) Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportu sytuacja na granicach UE- Bałkany Zachodnie jest zasadniczo stabilna, z dwoma wyjątkami:

  • znacznie wydłużył się czas oczekiwania na najbardziej zatłoczonych granicach w regionie, na wyjeździe z Chorwacji do Serbii tj. na przejściu granicznym Batrovci / Bajakovo (z 87 do 132 minut) oraz na wyjeździe z Serbii do Chorwacji na przejściu granicznym Horgos / Roszke (ze 100 do 162 minut),
  • na granicy Bułgaria-Serbia (przejście Gradina / Kalotina), sytuacja poprawia się (czas oczekiwania skrócił się z 57 do 39 minut).

Sytuacja pozostaje stabilna na wszystkich wewnętrznych przejściach granicznych Bałkanów Zachodnich.

Średni tygodniowy czas oczekiwania (tendencje tygodniowe w 2 kolejnych tygodniach):

Źródło: raport Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportu 24-28.08.2020

Zgodność z założeniami Zielonych Korytarzy Transportowych

Średni czas oczekiwania na 178 monitorowanych granicach jest zgodny z założeniem Zielonych Korytarzy Transportowych tj. maksymalnie 15 minut czasu oczekiwania na granicach. Obserwuje się jednak znaczące rozbieżności w długości czasu oczekiwania w poszczególnych krajach członkowskich. W dniu 1 września najniższy wskaźnik zgodności odnotowano na granicy Rumunia-Węgry (0% jak 2 tygodnie temu; 1% w ubiegłym tygodniu). Podobnie jak w przypadku średniego czasu oczekiwania, wskaźnik zgodności pozostaje stosunkowo stabilny.

Tabela: Średni czas oczekiwania na wewnętrznych i zewnętrznych granicach UE

Poniższa tabela przedstawia zmiany średnich tygodniowych czasów oczekiwania na niektórych granicach zewnętrznych nienależących do strefy Schengen i UE, a w szczególności na granicach Bałkanów Zachodnich. Tabela przedstawia również średni stopień zgodności dot. założenia Zielonych Korytarzy Transportowych tj. 15 minut czasu oczekiwania, zarejestrowany w dniu poprzedzającym sporządzenie niniejszego raportu. Nadal monitorowana jest sytuacja na wszystkich przejściach granicznych, nawet jeśli nie są one przedstawione w tej tabeli.

Dane pochodzą z aplikacji GSA Green Lane (https://greenlane.sixfold.com/), która pobiera dane z interaktywnej mapy dużej firmy logistycznej (https://covid-19.sixfold.com) zbierającej dane telematyczne z ciężarówek, a także z raportów uzyskanych od niektórych służb granicznych i kierowców. Obliczenia dla granic UE-Bałkanów Zachodnich opierają się na raportach z punktów kontaktowych. Średni tygodniowy czas oczekiwania jest obliczany na podstawie danych tygodniowych (środa-wtorek) otrzymanych z przejścia granicznego, na którym odnotowuje się największe utrudnienia, na tej podstawie obliczana jest średnia. Kolory obrazują długość czasu oczekiwania: krótszy niż 15 min (zielony), od 15 min do 60 min (żółty) lub dłuższy niż 60 min (pomarańczowy). „Średni wskaźnik zgodności” wskazuje stopień zgodności z założeniem Zielonych Korytarzy Transportowych tj. 15-minutowego czasu oczekiwania , a „średni czas przekraczania granicy” oznacza średni czas oczekiwania w ostatnim dniu okresu tygodniowego.

About Administrator