Informacje o sytuacji transportowej z dnia 5 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Moskwie, uprzejmie przekazuję informację ws. nowych zasad opłacania kar administracyjnych przy przekraczaniu granicy samochodami ciężarowymi.


Dodatkowo, na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, poniżej przekazuję aktualne informacje strony niemieckiej w zakresie wjazdu na terytorium Niemiec.

Tłumaczenie:

Ze względu na utrzymujące się wysokie wskaźniki zakażeń istnieje prawdopodobieństwo uznania Szwecji i Węgier przez rząd niemiecki za obszary o wysokiej zachorowalności.

Ponadto pracownicy transportu (przewoźnicy, pociągi towarowe, statki), którzy przekraczają francuski departament Moselle bez zatrzymywania się, nie są zwolnieni z obowiązku badań i rejestracji przy wjeździe do Niemiec.

Wersja oryginalna:

I would like to inform you that we cannot exclude that Sweden and Hungary – due to persistently high infection rates – may be declared high incidence areas by the German government on short notice.

Moreover, I would like to clarify that transport workers (haulier, freight train, ship) that cross the French department of Moselle without stopping are not exempted from test and registration obligations when entering Germany.

W ramach uzupełnienia informacji z europejskiego raportu oraz w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że Szwecja i Węgry zostały określone przez rząd niemiecki jako obszary wysokiego ryzyka występowania koronawirusa – adekwatne przepisy znajdą zastosowanie do tych krajów od 7 marca br.

Całe terytorium Grecji stanie się „obszarem ryzyka”, podczas gdy region środkowej Finlandii i chorwackie regiony Istarska, Pozesko-slavonska, Bjelovarsko-bilogorsk i Krapinsko-zagorska zupamija nie będą już klasyfikowane jako obszary ryzyka od niedzieli, godz. 0:00. Szczegóły w załącznikach.

Ponadto w całych Niemczech zawieszono weekendowy zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w terminie do 5 kwietnia br.

Wersja oryginalna:

The German government has officially classified Sweden and Hungary as  high incidence areas as from Sunday, 7 March 2021, 0h00.
Greece as a whole will become a „risk area”, whereas the region of Middle Finland  and the Croatian regions of Istarska, Pozesko-slavonska, Bjelovarsko-bilogorsk und Krapinsko-zagorska zupamija will no longer be looked upon as risks areas as from Sunday, 0h00.
For the regulation applicable in the respective areas please consult the documents attached.

Dodatkowo, zgodnie z informacją opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE C:
Rzeczpospolita Polska podjęła decyzję, zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267, że nie będzie stosować następujących przepisów:

—        art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014;

—        art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy 2014/45/UE;

—        art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE.

link do informacji:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.076.01.0036.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A076I%3ATOC

W Dzienniku Urzędowym UE C 076I opublikowano informacje dot. także innych państw członkowskich w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 2021/267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:076I:TOC

About Administrator