Informacje o sytuacji transportowej z dnia 5 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominamy, że od 10 czerwca Słowacja klasyfikuje kraje ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa.

Osoby podróżujące na Słowację, które w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziły kraj, który nie jest uważany za bezpieczny, muszą przedstawić dowód negatywnego wyniku testu nie starszego niż 96 godzin po przybyciu na granicę. W przypadkach, w których osoby wjeżdżają na Słowację przez bezzałogowe przejście graniczne, muszą niezwłocznie przedstawić dowód negatywnego testu właściwemu regionalnemu urzędowi zdrowia publicznego (w języku angielskim, niemieckim, czeskim lub słowackim). Następnie muszą się izolować w domu i powtórzyć test najwcześniej 5 dnia izolacji. Izolacja trwa, dopóki wynik testu nie będzie ujemny. Kierowcy międzynarodowego transportu towarów pozostają zwolnieni z tych przepisów. 6 lipca 2020 r. Bułgaria i Czarnogóra zostaną usunięte z listy „bezpiecznych krajów”, a do listy bezpiecznych krajów zostaną dodane następujące kraje: Holandia, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Korea Południowa i Chiny. Pełna treść komunikatu: https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/

Dodatkowo, od 3 lipca rząd Słowenii zniósł wymóg przestrzegania rekomendacji Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego w stosunku do międzynarodowych przewozów autobusowych przejeżdżających tranzytem przez terytorium Słowenii, jeśli:

  • na terytorium Słowenii nie ma przystanku dla autobusów i autokarów w tranzycie, więc osoby wjeżdżające do kraju również go opuszczają. Przewoźnik musi przedstawić listę pasażerów w tranzycie. Zgodność z tym warunkiem musi zostać sprawdzona przy wjeździe i wyjeździe do/ze Słowenii;
  • autobusy i autokary w międzynarodowym tranzycie nie zatrzymują się na terytorium Słowenii, z wyjątkiem pilnych przypadków fizjologicznych i zdrowotnych kierowcy lub pasażerów, w którym to przypadku maksymalnie pięć osób może opuścić autobus, dezynfekując ręce i nakładając maskę na twarz (jako obowiązkowe środki ostrożności) przed wysiadaniem z autobusu. Maskę można zdjąć po powrocie do autobusu.

Oryginalna treść komunikatu w j. angielskim (wraz z odnośnikiem do wersji słoweńskiej) do pobrania poniżej:

About Administrator