Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 stycznia 2022 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej uprzejmie informuję, że od 1 lutego 2022 r. w Irlandii ważność certyfikatów potwierdzających zaszczepienie przeciwko COVID-19 wynosić będzie 9 miesięcy (270 dni) – na potrzeby przekraczania granicy.

Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Irlandią. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu. Więcej informacji: Koronawirus – sytuacja w Irlandii i zalecenia dla podróżujących – Polska w Irlandii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ponadto osoby podróżujące do Czech muszą przed wjazdem posiadać ujemny wynik testu PCR (dotyczy każdego rodzaju środka lokomocji) – z obowiązku zwolnione są jedynie osoby zaszczepione szczepionką przypominającą tzw. booster shot. Na zasadzie wyjątku, nadal możliwy jest tranzyt przez Czechy do 12 godzin oraz wjazd do Czech do 24 godzin transportem indywidualnym bez dodatkowych obostrzeń (bez testowania, bez formularza lokalizacyjnego).

Z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego zwolnieni są m. in. pracownicy transportu międzynarodowego oraz pracownicy transgraniczni. Szczegóły: Republika Czeska – zasady tranzytu i podróżowania – Polska w Czechach – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

About Administrator