Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że zasada przebywania na terytorium Słowenii bez potrzeby okazywania dowodu szczepienia, ozdrowienia, bądź negatywnego testu wyłącznie do 12 godz. nadal obowiązuje.

Strona słoweńska potwierdziła, że jeżeli pracownik transportu międzynarodowego (który musi posiadać certyfikat z aneksu III komunikatu KE ws. Green Lanes lub inny dokument poświadczający delegowanie) wjeżdża do SI, może tam przebywać do 12 godzin, bez względu na to czy okaże dowód zaszczepienia, ozdrowienia bądź negatywny wynik testu. W przypadku pobytu powyżej 12 godzin, bez ww. dowodów, pracownik taki kierowany jest na kwarantannę.

Ponadto do dnia 31 października 2021 r. przedłużone zostały dotychczas obowiązujące zasady wjazdu do Szwecji. Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/szwecja/informacje-dla-podrozujacych-do-szwecji
https://www.gov.pl/web/szwecja/informacje-dla-podrozujacych-do-szwecji2

About Administrator