Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 sierpnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że opublikowane zostały warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Węgier obowiązujące od dnia 1 września 2020 roku.

Od 1 września br. cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać na terytorium Węgier, jednak osoby uczestniczące w ruchu towarowym, odbywające oficjalne wizyty, podróże służbowe, na specjalne życzenie, osoby dojeżdżające do pracy transgranicznej (strefa 30 km), sportowcy uczestniczący w imprezach sportowych oraz pasażerowie w tranzycie przez Węgry są zwolnieni z zakazu.

Następujące osoby będą traktowane w taki sam sposób jak obywatele Węgier: osoby uprawnione do stałego pobytu na Węgrzech i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające ważne pozwolenie na pobyt wydane przez urząd ds. cudzoziemców, zezwalające na pobyt na Węgrzech na okres dłuższy niż 90 dni i przedstawią ten dokument przy wjeździe (wiza typu „D” jest równoważna).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen) Węgry wprowadzą środki kontroli granicznej na wszystkich wewnętrznych odcinkach granicy lądowej i powietrznej na 30 dni od 1 września 2020 r.

W zakresie granic wewnętrznych – w porozumieniu z krajami sąsiednimi – Węgry zezwalają na wjazd na terytorium kraju wyłącznie na następujących przejściach granicznych:

  • granice ze Słowenią: autostrada M70 Tornyiszentmiklós-Pince, droga Tornyiszentmiklós-Pince, droga Rédics-Dolga, droga Bajánsenye-Hodos, kolej Bajánsenye-Hodos;
  • granice z Austrią: droga Rábafüzes-Heiligenkreutz, droga Bucsu-Schachendorf, droga Kőszeg-Rattersdorf, droga Kópháza-Deutschkreutz, droga Sopron-Klingenbach, droga Fertőrákos (Sopronpuszta)-Sankt Margarethen (droga Szentmargitbamhagen-Jönydja) Droga Andau, autostrada Hegyeshalom-Nickelsdorf I., autostrada Hegyeshalom-Nickelsdorf II. droga, kolej Szentgothárd-Jennersdorf, kolej Hegyeshalom-Nickelsdorf, kolej Fertőd-Pamhagen, kolej Sopron-Loipersbach;
  • granice ze Słowacją: autostrada Rajka-Rusovce, droga Komárom-Komárno, droga Esztergom-Štúrovo, droga Parassapuszta-Šahy, droga Bánréve-Král, droga Tornyosnémeti-Milhost, kolej Rajka-Rusovce, linia kolejowa Szob-Sturovo, kolej Hidasnémeti;
  • Dunaju: port Komárom;
  • granice powietrzne: Międzynarodowy port lotniczy Budapest Liszt Ferenc, międzynarodowy port lotniczy Debrecen, międzynarodowy port lotniczy Sármellék, tymczasowe lotnicze przejście graniczne Pér.

Pozostałe drogi z przejściami granicznymi wzdłuż wskazanych obszarów przygranicznych zostaną zamknięte.

About Administrator