Informacje o sytuacji transportowej z dnia 30 września 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem władz Republiki Chorwacji, do 15.10.2021 r. przedłużono obowiązywanie przepisów dotyczących zasad i obostrzeń przy przekraczaniu granicy państwowej RCh, wydłużając jednocześnie okres ważności niektórych zaświadczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30.09.2021.

Linki do rozporządzeń:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20grani%C4%8Dni%20prijelazi%20-%205.%20%20izmjena.pdf 
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20prelazak%20granice,%20nova.pdf

Warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/chorwacja/zasady-wjazdu-do-chorwacji-obowiazujace-do-dnia-15102021-r

Ponadto 25 września br. Norwegia rozpoczęła stopniowe łagodzenie zasad wjazdu. Najważniejsze zmiany: zniesiono wymóg testu 24h przed wjazdem, zniesiono kwarantannę dla dzieci i po podróżach ze strefy pomarańczowej, zniesiono wszystkie formalności przy bezpośrednich podróżach ze strefy zielonej. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/norwegia/norwegia-lagodzi-zasady-wjazdu

About Administrator