Informacje o sytuacji transportowej z dnia 30 sierpnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2020 roku zostaną wprowadzone kontrole na granicy węgierskiej oraz ograniczenia wjazdu cudzoziemców na terytorium Węgier.

Ambasada podkreśla, iż warunki tranzytu cudzoziemców przez terytorium Węgier – powrót do miejsca zamieszkania, pracy, wjazd i tranzyt TIR itp. – zostaną niezwłocznie udostępnione. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/wegry/wegry—ograniczenia-wjazdu-cudzoziemcow

Ponadto Ambasada RP w Słowacji przypomina, iż w przypadku powrotu do Polski z krajów, które nie są zaliczane do państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego (m.in. Bułgaria, Czarnogóra, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwecja i Ukraina, a od 1 września 2020 roku również Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia i Malta) jest możliwy tranzyt przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin od momentu wjazdu bez zatrzymywania się, za wyjątkiem tankowania na stacjach benzynowych. Więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-na-terytorium-slowacji-i-tranzytu-przez-jej-terytorium

Dodatkowo, Ambasady RP na Łotwie oraz Litwie zamieściły na swojej stronie aktualizacje związane z zasadami wjazdu i tranzytu na terytorium kraju pod adresem: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu oraz https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

About Administrator