Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 września 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję o odwołaniu obowiązywania wyjątku dotyczącego odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu podczas kwarantanny.
Ze względu na epidemię COVID-19 Norwegia wprowadziła odstępstwa od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Obecnie, Norwegia nie będzie już stosować zwolnienia z art. 8 ust. 8 rozporządzenia, umożliwiającego kierowcy odbycie regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe podczas kwarantanny. Norweskie przepisy dotyczące zapobiegania COVID-19 zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić fakt, że przedmiotowe odstępstwo nie ma już zastosowania.

About Administrator