Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 sierpnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Londynie opublikowała najnowsze informacje na temat koronawirusa oraz liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii wraz z zaleceniami dla osób przebywających, bądź planujących podróż do Zjednoczonego Królestwa: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii–zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2.

Ponadto aktualne informacje związane z sytuacją transportową na Bałkanach Zachodnich publikowane są pod adresem: https://www.transport-community.org/monitoring-of-the-transport-situation-in-western-balkans-by-tct-secretariat/.

About Administrator